„ Je potrebné sa trochu podobať,

aby sme si rozumeli,

ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali “

-jean jacques rousseau-